Ikura


Ikura

Kawior z łososia (2 szt.)
Salmon caviar (2 pcs.)

Ikura

Kawior z łososia (2 szt.)
Salmon caviar (2 pcs.)

Price: 39 zł